Advocaat bedreiging

õóIndien u wordt verdacht van bedreiging, is het vaak wel verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat. Hoewel bedreiging niet een echt specialistisch onderwerp is, adviseren wij u wel om een advocaat te nemen die terzake deskundig is en die vaker strafzaken met betrekking tot bedreiging heeft gedaan. De advocaat moet namelijk op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie en wet- en regelgeving met betrekking tot bedreiging.

Advocaat bedreiging – bij politieverhoor

Bent u uitgenodigd voor een politieverhoor wegens bedreiging, dan adviseren wij u zeker om een advocaat mee te nemen. Bereid uw zaak goed voor en bespreek vooraf met uw advocaat waar de zaak betrekking op zou kunnen hebben. Door het politieverhoor goed voor te bereiden, kunt u voorkomen dat u tijdens het politieverhoor de verkeerde dingen verklaart. Met een advocaat aan uw zijde is de kans op een sepot of een latere vrijspraak een stuk groter.

> Meer informatie advocaat bij politieverhoor
> Informatiebrochure politieverhoor ‘bedreiging’

Advocaat bedreiging – OM-zitting

Hebt u een oproeping ontvangen voor een OM-zitting, dan kunt u zich tijdens de zitting laten bijstaan door een advocaat. Een OM-zitting is een zitting bij de officier van justitie. Er komt geen rechter aan te pas. Het nadeel hiervan is dat u vaak bent overgeleverd aan de officier van justitie. Zonder adequate rechtsbijstand van een in bedreigingszaken gespecialiseerde advocaat, loopt u het risico ten onrechte door de officier te worden veroordeeld of een te hoge straf te krijgen.

Advocaat bedreiging – zitting politierechter

Hebt u een dagvaarding ontvangen voor een zitting bij de politierechter? De advocaat kan u tijdens deze zitting bijstaan als u dat wenst. De advocaat zal u voorbereiden op de zitting bij de politierechter en u vooraf uitleggen wat u wel en niet kunt verklaren. Ook zal de advocaat het dossier voor u opvragen.

Aanmelden nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden