Bedreiging met vuurwapen

Bedreiging met een vuurwapen wordt sneller beschouwd als een strafbare bedreiging in de zin van artikel 285 Sr. Enkel het richten van een vuurwapen op een ander kan al als bedreigend worden aangemerkt. Het maakt hierbij niet uit om wat voor vuurwapen het precies gaat..Voor wat betreft de verdenking bedreiging met een vuurwapen moet u denken aan:

  • Bedreiging met een pistool
  • Bedreiging met een nep-pistool
  • Bedreiging met een geweer

Enkel tonen vuurwapen

Het enkel tonen van een vuurwapen en/of de kogels is op zichzelf genomen niet bedreigend. Dit volgt uit een arrest van het gerechtshof Leeuwarden, 13 augustus 2010, LJN: BN4042. In die zaak was bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht ten laste gelegd, welke bedreiging zou bestaan uit:

  • het opzettelijk dreigend dragen van een pistool in de broeksband
  • het eruit halen van de kogels uit het pistool en daarbij zeggen
    – een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, (zichtbaar) in zijn broeksband heeft gedragen en/of : “het zijn echte kogels, voel maar” en/of  dat het een echt pistool was
    – en het richten van het pistool op de muur.

Het hof vond dit geen strafbare gedreiging:
“Het hof stelt voorop dat de in de tenlastelegging opgenomen feitelijke gedragingen van dien aard zijn dat zij onder omstandigheden een bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, dan wel met zware mishandeling kunnen opleveren. Uit de verklaringen van [slachtoffer 3], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] blijkt echter niet dat deze feitelijkheden onder zodanige omstandigheden zijn verricht dat de redelijke vrees kon ontstaan dat zij het leven zouden kunnen verliezen, dan wel zwaar mishandeld zouden kunnen worden. Het hof zal verdachte daarom vrijspreken van het in zaak B onder 2 ten laste gelegde.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden