Mondelinge bedreiging

De mondelinge bedreiging is de meest voorkomende bedreiging. In de meeste gevallen gaat het bij een mondelinge bedreiging om een:

  • bedreiging met zware mishandeling
  • bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht

Bedreiging met eenvoudige mishandeling

Bedreiging met eenvoudige mishandeling (dus zonder zwaar lichamelijk letsel) is derhalve niet strafbaar. Met andere woorden mag u wel zeggen “ik ga je slaan”, maar wanneer u zegt “ik sla je kapot” of “ik sla je het ziekenhuis in” bent u weer wel strafbaar. Toch is ooit de bedreiging van een politicus “dat hij hem wat aan zou doen” aangemerkt als een bedreiging met zware mishandeling, en derhalve dus een strafbare bedreiging (LJN: BO4022, Hoge Raad, 25 januari 2011).

Emotie; onbeheerste uiting van woede

Mondelinge bedreigingen vinden vaak in emotie plaats. Tijdens een ruzie wordt uit boosheid van alles tegen de ander geroepen, zonder dat dit echt gemeend is. Daarbij komen vaak ook dreigende woorden aan te pas, maar levert dat dan ook een strafbare bedreiging als bedoeld in artikel 285 Sr. op? Niet altijd. Soms kan met succes als verweer worden gevoerd dat de dreigende woorden zijn gebezigd in een onbeheerste uiting van woede. In de jurisprudentie zien we meerdere uitspraken waarbij met succes dit verweer is gevoerd.

Hof Arnhem, 1 februari 2005, LJN: AS5050
In deze zaak ging het om een ruzie tussen aangever en een verdachte, die elkaar al enkele jaren kennen. Tijdens een ruzie is toen door de verdachte gezegd: Ik zoek je op en verzuip je in het Twentekanaal. Ik weet waar je woont.”.
Het hof overwoog: “Het kan niet zo zijn dat elke onbeheerste uiting van woede, enkel vanwege de laakbare woordkeus, kan worden aangemerkt als een bedreiging in de zin van artikel 285Sr”.
Het hof benadrukte voorts dat er onvoldoende aanwijzingen bestonden dat de wil van verdachte was gericht op het teweegbrengen van de bedoelde vrees. Het opzet ontbrak. Vrijspraak volgde om beide redenen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden