Bedreiging met de dood

Bedreiging met de dood is een van de vaakst voorkomende bedreigingen. Juridisch heet het ook geen bedreiging met de dood, maar bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht.

Bedreiging met de dood in de wet

Bedreiging met de dood is strafbaar gesteld in artikel 285 Sr:

“Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht,, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.” Het gaat dan om een mondelinge bedreiging met de dood. Bij een schriftelijke bedreiging met de dood is de maximale gevangenisstraf 4 jaren.

Beoordelingskader bedreiging met de dood

Niet iedere bedreiging met de dood is strafbaar. Het gaat er altijd om wat er precies is gezegd of gedaan en wat de bedoelingen hierbij waren. Wat bedoelde u precies te zeggen? Ook de omstandigheden waaronder de bedreigende woorden zijn gebezigd. Zijn er alleen dingen geroepen in emotie, of gaat het om een serieuze bedreiging, die de ander ook als zodanig heeft kunnen opvatten. Dit zijn allemaal vragen die van belang zijn om te beoordelen of er sprake is van een strafbare bedreiging.In zaken waar het gaat om de verdenking van bedreiging met de dood, geldt het volgende beoordelingskader voor de rechter:

“Voor een veroordeling ter zake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is, voor zover hier van belang, vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de betrokkene de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen of zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. (vgl. HR 7 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3659, NJ 2005/448). Niet is vereist dat het misdrijf waarmee wordt gedreigd, is gericht tegen de bedreigde persoon zelf (vgl. HR 25 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3400, NJ 2011/224).”

Vrijspraken bedreiging met de dood

Om enigszins een beeld te kunnen krijgen wanneer een uitlating nog niet kan worden aangemerkt als een bedreiging me de dood, geven wij een opsomming van vrijspraken in de jurisprudentie:

  • “Ik ga u echt helemaal slopen” tegenover medewerker van de reclassering leidde tot vrijspraak omdat het ‘slopen’ volgens de verdachte een juridische betekenis had. Hij zou de reclasssring kapot gaan procederen. (LJN: BQ4286, Gerechtshof Leeuwarden, 12 mei 2011)
  • “Ik kan je wel vermoorden” beschrijft nog enkel een gemoedstoestand, zonder dat dit als een opzettelijke bedreiging kan worden aangemerkt (Rb Den Haag, 14 november 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13871)

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden