“ik maak gehakt van je” en/of “ik laat geen spaan van je heel”? geen strafbare bedreiging

In HR 13 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:223 ging het om de vraag of de uitlatingen ‘ik maak gehakt van jou’ of ‘ik laat geen spaan van je heel’ als een bedreiging in de zin van artikel 285 Sr moet worden opgevat. De Hoge raad vindt van niet.

De Hoge Raad overwoog:

“Dit oordeel is niet toereikend gemotiveerd, nu uit de gebruikte bewijsmiddelen niet zonder meer kan worden afgeleid dat de bewezenverklaarde uitlatingen van de verdachte in de gegeven omstandigheden – die erop neerkomen dat de verdachte en [aangeefster] als voormalig echtgenoten in een langlopende discussie waren verwikkeld over onder meer hun kinderen, waarbij de verdachte bij herhaling zijn voornemen uitsprak gerechtelijke procedures in gang te zetten – van dien aard waren dat bij [aangeefster] in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat zij door toedoen van de verdachte het leven zou verliezen.”

Het hof heeft geen nadere bewijsoverweging opgenomen in het bestreden arrest. Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat de bewezenverklaarde uitlating “Ik laat geen spaan van je heel”5 op 1 augustus 2019 om 20.30 uur per e-mail is gedaan (bewijsmiddel 5) en dat de bewezenverklaarde uitlating “Ik maak gehakt van je” op 15 augustus 2019 per voicemail is gedaan. De verdachte heeft verklaard dat de door hem verstuurde teksten voortkwamen uit woede en verdriet (bewijsmiddel 8). De aan eerstgenoemde uitlating voorafgaande bewoordingen in het e-mailbericht van 1 augustus 2019 houden in “Na de vakantie ga ik alles uit de kast halen, je proberen te ontzeggen uit de ouderlijke macht, kids 24/7 bij mij.” De overige 7 geselecteerde e-mailberichten van die dag (bewijsmiddel 5) houden onder meer in dat [aangeefster] moet oppassen met wat zij doet en dat alle grenzen zijn overschreden, dat de verdachte na de vakantie aan iedereen duidelijk zal maken waar het probleem zit, dat hij strijdvaardiger is dan ooit en gehakt van haar maakt, dat hij na de vakantie niet meer bereid is om verder in gesprek te gaan of de kids met [betrokkene 9] verder te laten gaan, dat hij de financiering van de rechtsgang heeft geregeld, dat zijn grens is bereikt en dat hij hoogstpersoonlijk zal zorgen dat zij haar kids nooit meer ziet. De op 15 augustus 2019 gedane uitlating “ik maakt gehakt van je” wordt voorafgegaan door de mededeling dat hij de bestanden naar haar familie heeft gestuurd. Na het doen van de gewraakte uitlating geeft de verdachte aan dat hij helemaal klaar met haar is, dat zij een stom kutwijf is en dat hij haar aan alle kanten gaat pakken en dat ze haar borst nat moet maken. De vader van [aangeefster] heeft verklaard dat zij op 15 augustus 2019 ook een voicemailbericht van de verdachte – welke berichten hij altijd doorstuurt naar [aangeefster] – hadden ontvangen en dat de verdachte daarin zei “als je een kerel bent dan bel je mij, [aangeefster] moet zich gedragen” en dat de verdachte aangifte zou doen van kindermishandeling en als hij niet het lef zou hebben om met [aangeefster] te bellen de verdachte naar Kroatië zou gaan en dan was het einde verhaal. Uit de voor het bewijs gebezigde voicemailberichten die voor 1 augustus 2019 door de verdachte zijn ingesproken (bewijsmiddel 3) blijkt (ook) dat de verdachte en [aangeefster] in een strijd over de kinderen verwikkeld zijn. In de voicemailberichten van 6 juli 2019 wordt bijvoorbeeld door de verdachte gezegd “Ik laat je uit de ouderlijke macht ontheffen. Je maakt geen schijn van kans. The war is on, succes.” en “Jeugdzorg staat achter mij. Stuur mij nog 1 keer een mail dat ik niet capabel ben en je bent de lul”. Over de voicemailberichten heeft [aangeefster] verklaard dat de verdachte daarin vaak woedend is en dat deze berichten ook halfslachtige bedreigingen inhouden, zoals het haar met de grond gelijk maken (bewijsmiddel 1). De gebezigde bewijsmiddelen houden ook voicemailberichten en e-mailberichten in die dateren van na 15 augustus 2019. Op 29 augustus 2019 spreekt de verdachte de voicemail van [aangeefster] in met de woorden “lk heb je een mail gestuurd. Als ik voor maandag geen reactie krijg dan zet ik alle foto’s online naar je ouders en de hele santemekraam. Ik ben woest op je. Je bent het hebben van kinderen niet waard. Ik ben woester dan woest” en een bericht met de woorden “Het einde is nabij” (bewijsmiddel 3). In een e-mailbericht van dezelfde datum valt nog te lezen “Ik maak je af” (bewijsmiddel 4 en 6) en kondigt de verdachte aan dat hij tot maandag netjes blijft en daarna niet meer en het dan wachten is op de Telegraaf. Dit laatste herhaalt hij op 12 september 2019 nogmaals in een bericht aan [betrokkene 11] – dat cc of bcc gestuurd is aan de zus van [aangeefster] – werkzaam bij Jeugdzorg: “ [betrokkene 11] , Of jij grijpt in of het wordt de telegraaf. Dit mens is geen kinderen waard” (bewijsmiddel 6).

3.9De geciteerde bewijsvoering ademt de sfeer van een verhitte (juridische) strijd tussen de verdachte en [aangeefster] over de kinderen. Ik meen dat in het onderhavige geval de bedreigende inhoud van de bewezenverklaarde bewoordingen door de genoemde context6 wordt ontzenuwd en dat het zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk is waarom de bewezenverklaarde bewoordingen bij [aangeefster] in redelijkheid de vrees konden doen ontstaan dat zij het leven zou kunnen verliezen7. Daarbij neem ik in aanmerking dat het hof niet heeft vastgesteld dat [aangeefster] op de hoogte was van de omstandigheid dat de zus van de verdachte (en haar gezin) eerder aangifte heeft gedaan van bedreiging door de verdachte in de periode van 4 augustus 2018 tot en met 24 september 2018 (feit 1 in de zaak met parketnummer 05-051623-19).8 De bewezenverklaring is aldus ontoereikend gemotiveerd.

< Terug naar Bedreiging
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden