Voorwaardelijk sepot bij burenruzie

Een interessante uitspraak over een burenruzie is die van het gerechtshof Amsterdam, 22 juni 2015, ECLI:GHAMS:2015:2515. Het hof overwoog dat het dossier wel voldoende bewijs bood voor een bewezenverklaring van bedreiging en mishandeling, maar toch hoefde er geen vervolging te komen van de verdachte. Een voorwaardelijk sepot was afdoende:

“Het hof heeft begrip voor dat standpunt van het Openbaar Ministerie.
Uit de stukken komt naar voren dat partijen in dezelfde straat wonen en elkaar regelmatig tegenkomen. In zulke gevallen ligt het in de rede incidenten niet te spoedig aan de strafrechter voor te leggen, om de verhoudingen tussen de betrokkenen niet nog meer te verstoren. Hierbij heeft het hof in aanmerking genomen dat – gelukkig – geen sprake is van letsel bij klager.”

< Terug naar Bedreiging
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden