Vrijspraak bedreiging met pistool vanwege onvoldoende bewijs

Voor een bewezenverklaring van bedreiging met een pistool moet wel voldoende bewijs bestaan. Het enkele feit dat de verdachte een pistool bij zich had, vormt nog onvoldoende bewijs voor de bedreiging met dat pistool als de verdachte blijft ontkennen dat hij hiermee bedreigingen heeft geuit. De verdachte in de zaak van de rechtbank Limburg, 12 december 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:10805 verklaarde dat het pistool steeds in de broeksband is gebleven. Hij heeft het er nooit uitgehaald. Naast deze ontkennende verklaring bestond het bewijs uitsluitend uit een aangifte en dat bleek onvoldoende.
Ook voor het bezit van het pistool is de verdachte overigens vrijgesproken nu niet duidelijk is geworden wat het merk, type en de categorie van het vuurwapen is geweest.

De rechtbank overwoog het volgende:

“De rechtbank is van oordeel dat het dossier wettig en overtuigend bewijs bevat dat verdachte op 15 maart 2014 in Weert een geladen pistool voorhanden heeft gehad. Daarnaast kan worden vastgesteld dat de broer van verdachte, [broer verdachte], met een revolver heeft geschoten op [slachtoffer]. Verdachte wordt bij feit 1 verweten dat hij bij die gebeurtenis een pistool heeft getoond aan [slachtoffer], hetgeen een bedreiging met enig misdrijf zou kunnen opleveren als het waar zou zijn. Verdachte heeft echter volgehouden dat hij het pistool voortdurend in zijn broekband heeft gehouden en op geen enkel moment heeft getoond aan [slachtoffer]. Voor een veroordeling is louter de verklaring van de aangever niet voldoende. Het dossier bevat naast de verklaring van [slachtoffer] op dit punt geen andere verklaringen. De rechtbank zal verdachte daarom van feit 1 vrijspreken bij gebrek aan bewijs.

Ten aanzien van feit 2 overweegt de rechtbank als volgt. De wapens waarvan in de verklaringen sprake is, zijn niet aangetroffen. Er is geen informatie beschikbaar over het pistool en de bijbehorende munitie. Over het merk, type of de categorie (in de zin van de Wet wapens en munitie) waartoe het zou behoren verschaft het dossier geen duidelijkheid. Gelet op de tekst van de verbodsbepalingen in de Wet wapens en munitie betekent dit dat de rechtbank niet tot een volledige bewezenverklaring van dit feit kan komen. Dat betekent dat verdachte ook van dit feit moet worden vrijgesproken.”

> Meer informatie bedreiging met pistool

< Terug naar Bedreiging
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden