Bedreiging rechtspersoon

Geplaatst op: 18 december 2015

Bedreiging van een rechtspersoon is ook mogelijk. Een verdachte kan dus worden veroordeeld wegens bedreiging van een rechtspersoon. Dit heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd in zijn uitspraak van 24 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3360 waarin het ging om een bedreiging met brandstichting van de rechtspersoon Woningstichting X.

Lees meer >


Bedreiging politicus via foto als gedenkplaats

Geplaatst op: 22 november 2015

In deze zaak gaat het om bedreiging van een politicus (Geert Wilders). De verdachte had op een aantal openbare plaatsen in Rotterdam en Den Haag foto’s van een politicus geplaatst, met in de onmiddellijke nabijheid waxinelichtjes, teddybeertjes en bloemen. Het gerechtshof vond dit echter niet voldoende om als een bedreiging aan te merken.

Lees meer >


Bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht

Geplaatst op: 21 november 2015

Voor een veroordeling ter zake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is, voor zover hier van belang, vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de betrokkene de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen of zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. (vgl. HR 7 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3659, NJ 2005/448). Niet is vereist dat het misdrijf waarmee wordt gedreigd, is gericht tegen de bedreigde persoon zelf (vgl. HR 25 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3400, NJ 2011/224).


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden