Bedreiging met mes

Is er een mes in het spel, dan neemt de rechter al sneller een bedreiging met een mes aan. Dit komt omdat een mes een wapen is en hier op zichzelf al een bepaalde dreiging vanuit gaat. Toch mag een bedreiging als bedoeld in artikel 285 Sr. niet te snel worden aangenomen. Er moet wel echt met het mes zijn gedreigd. 

Tonen van mes 

Het enkele tonen van een mes is niet altijd voldoende om te komen tot een bewezenverklaring van bedreiging met een mes. Of dit als een bedreiging kan worden opgevat is steeds afhankelijk van de omstandigheden van de zaak. Zo is het tonen van een mes bij een overval zonder meer bedreigend, terwijl het enkel laten zien van een mes aan een ander onder normale omstandigheden in het geheel geen dreiging oplevert. Dit zijn twee uitersten. Hierbinnen is een range aan gevallen te bedenken van situaties waarin het tonen van een mes wel en niet als een bedreiging in de zin van art. 285 Sr. kan worden beschouwd.

Dreigende handelingen

Van belang is ook steeds of er dreigende handelingen zijn verricht met het mes. In de jurisprudentie komen we een aantal voorbeelden tegen:

  • bedreiging met mes door stekende bewegingen hiermee te maken (ECLI:NL:RBDHA:2013:15701)
  • bedreiging met mes door hiermee achter iemand aan te rennen (ECLI:NL:RBROE:2010:BO9657)

Straffen bedreiging met een mes

Over het algemeen zien we dat bedreiging met een mes snel wordt aangenomen. In de jurisprudentie komen we dan ook veel veroordelingen hiervoor tegen. De straffen variëren van een werkstraf met een voorwaardelijke gevangenisstraf tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enkele weken.
Welke straf wordt opgelegd is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de ernst van het feit, maar ook de persoonlijke omstandigheden en het strafblad van de verdachte.

Advocaat nodig bij bedreiging met een mes?

Wanneer u wordt verdacht van bedreiging met een mes, heeft u zeker een advocaat nodig om u te verdedigen. Het gaat hier om een ernstig feit waarvoor ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan worden opgelegd. Het is daarom belangrijk dat u goede rechtsbijstand krijgt van een gespecialiseerde advocaat. 

Wij kunnen u hierin bijstaan. Meld uw zaak gratis en vrijblijvend aan via het aanmeldformulier op de website of neem contact op met ons netwerk. Wij verwijzen u door naar een gespecialiseerde advocaat die u hierin verder kan bijstaan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden