Bedreiging

Niet iedere bedreiging kan juridisch worden aangemerkt als een strafbare bedreiging. Soms kunnen woorden of gedragingen als bedreigend worden ervaren, maar het hoeft niet in alle gevallen op een strafbare bedreiging te gaan.

Bedreiging in de wet

Bedreiging is strafbaar gesteld in artikel 285 Wetboek van Strafrecht. In de wet wordt bedreiging als volgt omschreven:

“1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie
2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4. Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.”

Strafbare bedreiging

Niet iedere bedreiging is strafbaar. Het gaat er altijd om wat er precies is gezegd of gedaan en wat de bedoelingen hierbij waren. Wat bedoelde u precies te zeggen? Ook de omstandigheden waaronder de bedreigende woorden zijn gebezigd. Zijn er alleen dingen geroepen in emotie, of gaat het om een serieuze bedreiging, die de ander ook als zodanig heeft kunnen opvatten. Dit zijn allemaal vragen die van belang zijn om te beoordelen of er sprake is van een strafbare bedreiging.

Artikel 285 Sr. geeft een limitatieve opsomming van de strafbare bedreigingen:

Bekendheid met bedreiging

Voor een veroordeling ter zake van bedreiging is onder meer vereist dat de bedreigde daadwerkelijk op de hoogte is geraakt van de bedreiging en de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen (HR 7 juni 2005, LJN: AT3659).

Bedreiging met eenvoudige mishandeling niet strafbaar

Alleen in hierboven genoemde gevallen kan er sprake zijn van een strafbare bedreiging. Bedreiging met eenvoudige mishandeling (dus zonder zwaar lichamelijk letsel) is derhalve niet strafbaar. Met andere woorden levert "ik ga je slaan" geen strafbare bedreiging op, maar wanneer u zegt "ik sla je kapot" of "ik sla je het ziekenhuis in" is dit wel een strafbare bedreiging.

Toch is ooit de bedreiging van een politicus "dat hij hem wat aan zou doen" aangemerkt als een bedreiging met zware mishandeling, en derhalve dus een strafbare bedreiging (LJN: BO4022, Hoge Raad, 25 januari 2011). Het gaat dus uiteindelijk om de interpretatie van de bedreigende woorden.

Soorten bedreiging

Er bestaan verschillende manieren waarop een bedreiging kan plaatsvinden:

Informatiebrochure bedreiging

Bent u uitgenodigd voor een verhoor bij de politie, bestel dan de zeer uitgebreide informatiebrochure ter voorbereiding op het verhoor.

Met deze informatiebrochure wordt u volledig voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen wanneer u wordt verdacht van bedreiging (art. 285 Sr.). Deze informatiebrochure bevat de voor bedreiging delictspecifieke informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

> Informatiebrochure bestellen

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden