Bedreiging met een wapen

Bij bedreiging met een wapen gaat het in de meeste gevallen om:

Tonen wapen

Bedreiging met een wapen kan al plaatsvinden door het tonen van een wapen, maar dat is echt afhankelijk van de context van de zaak en de omstandigheden van het geval. Er moet wel een echte dreiging vanuit zijn gegaan. Wanneer enkel het wapen wordt getoond aan een ander is dit in het algemeen onvoldoende om als bedreiging te worden aangemerkt. Dit zagen we ook in een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden, 13 augustus 2010, LJN: BN4042. In die zaak was bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht ten laste gelegd, welke bedreiging zou bestaan uit:

het opzettelijk dreigend dragen van een pistool in de broeksband
het eruit halen van de kogels uit het pistool en daarbij zeggen
– een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, (zichtbaar) in zijn broeksband heeft gedragen en/of : “het zijn echte kogels, voel maar” en/of dat het een echt pistool was
– en het richten van het pistool op de muur.

Het hof vond dit onvoldoende om aan te merken als een bedreiging met een wapen.

Straffen bedreiging met een wapen

Wanneer het gaat om bedreiging met een wapen, worden er doorgaans fors hogere straffen opgelegd. Hoeveel hoger de straf bij bedreiging met een wapen zal uitvallen, verschilt per zaak. Dit is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals

  • de ernst van de bedreiging,
  • de angst die dit heeft veroorzaakt,
  • of er sprake was van maatschappelijke onrust,
  • het wapen dat is gebruikt,
  • de onderlinge afstand tussen de verdachte en de aangever

Als het enkel blijft bij het tonen van een mes, moet u denken aan een werkstraf van ongeveer 60 uren. Bij een vuurwapen stijgt de werkstraf naar 150 uren. Wanneer er sprake is van recidive binnen 5 jaar, moet u denken aan gevangenisstraffen van 5 weken tot 5 maanden onvoorwaardelijk.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden